Nagyméretű adatstruktúrák vizuális elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Max Gyula
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A digitális világban keletkező nagymennyiségű adat jelentős része elemzési szempont-ból jelenleg kihasználatlan. Ezen adathalmaz kiaknázására jelent meg a Big Data tech-nológia, mely egyben lehetőséget nyújt arra, hogy más szemmel tekintsünk a világra. A Big Data elemzések egyik legmarkánsabban megjelenő területe a közösségi háló és hozzá kapcsolódó közösségi tartalmak elemzése. Ahhoz, hogy ezeket az elemzéseket könnyen áttekinthetővé, értelmezhetővé lehessen tenni, szükség van valamilyen vizuális elemzési módszerre.

A szakdolgozatom két fő részre lehet osztani. Az elsőben általánosságban bemutatom, hogy milyen vizualizációs technikák léteznek, részletesen kitérek a gráf alapú vizualizá-cióra. Továbbá ismertetem a Big Data technológia főbb jellemzőit, illetve bemutatom a közösségi háló működését. A második részben demonstrálom egy példán keresztül egy kiválasztott vizualizációs eszköz használatának jelentőségét. Az elkészített minta elem-zés célja a közösségi hálón történő interakciók elemzése, üzenetek tartalmi, fogalmi összefüggéseinek vizualizációja a jobb érthetőség és az egyszerűen levonható következ-tetések érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.