Nagyméretű térfogati modellek fotorealisztkus megjelenítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Balázs György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A modern grafikus alkalmazásokban egyre gyakrabban merül fel az igény térfogati modellek alkalmazására. Bizonyos nagy bonyolultságú testek kezelésére, mint például a felhők, érdemesebb térfogati megközelítést használni mind erőforráshasználat, mind képminőség szempontjából. A fotorealisztikus algoritmusoknál, ahol a képminőség kiemelten fontos, sokat nyerhetünk térfogati modellek alkalmazásával. Ehhez viszont térfogatvizualizációs módszerek használatára van szükség, melyek nagy erőforrásigénye miatt mindenképpen érdemes a grafikus hardvert is felhasználni.

A dolgozat egy az Nvidia OptiX keretrendszerre épített, grafikus hardveren megvalósított térfogatvizualizációs algoritmusokat is alkalmazó grafikus rendszer tervezését és megvalósítását mutatja be. A rendszer hangsúlyt fektet a fotorealisztikus képszintézis algoritmus különböző elemeinek hatékony megvalósítására is, mint a mintavételezés, vagy a kameramodell. A térfogati modellek kezelésére az Nvidia GVDB Voxels keretrendszerét alkalmazza, és erre építve procedurális modellgenerálásra is képes.

A dolgozat a megalkotott rendszer segítségével bemutatja a térfogati modellek tárolási és használati nehézségeit, ezek hatékony megoldásaival együtt, valamint az ezek megjelenítésére használt szokásos algoritmusokat is. A dolgozat foglalkozik továbbá térfogati modellek procedurális generálásával, és az elkészített rendszerbe illesztve bemutat néhány ilyen algoritmust is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.