Nagypontosságú beltéri helymeghatározó rendszer alkalmazása csapatsportokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A dolgozat célja egy olyan innovatív, a sporttudományban alkalmazott fejlesztés mérnöki hátterének vizsgálata, amely a sportolók mozgását nagypontosságú beltéri helyzetmeghatározás segítségével képes követni. A vizsgálat kiterjed az elérhető technológiák lehetőségeinek elemzésére, a sportszakmai elvárásokra, és az ezek alapján definiált megvalósíthatóságra.

A dolgozat elején röviden bemutatásra kerülnek a sporttudományi motivációk, és azok az informatikai megoldásokkal mérhető paraméterek, amelyek a beltéri pozícionálással vizsgálhatók.

Irodalomkutatást végeztem a jelenleg elérhető, illetve hamarosan piacra kerülő megvalósításokkal, illetve azok műszaki hátterével kapcsolatban, és következtetéseket vontam le tulajdonságaik alapján – ezen megállapítások vezettek munkám irányvonalának kialakításában.

A helyzetmeghatározásban ismert pozícionáló algoritmusok és technológiai kihívások ismertetését követően egy koncepcionális rendszertervet vázolok fel, amelyben meghatározásra kerülnek a sportszakmai és a műszaki kritériumok. Elemzem az elérhető technológiákat, majd ismertetem a választott műszaki megoldásokat.

A koncepció megvalósíthatóságának vizsgálatához mérési környezetet állítottam fel, vizsgálatokat végeztem, majd különböző szempontok szerint minősítettem a rendszert, a kapott eredményekből pedig következtetéseket vontam le.

Dolgozatom az elvégzett munka összefoglalásával, a tapasztalatok leírásával, illetve jövőbeli kilátások ismertetésével, távlati vízióval zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.