Nagysebességű digitális adatátvitelnél alkalmazott modulációs módszerek (PSK, APSK) vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazott kimeneti szűrésekre és azok implementációs lehetőségeire

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatomban bemutatom azokat a modulációs technikákat (16-APSK, 32-APSK), amelyek szükségesek nagysebességű digitális adatátvitel eléréséhez, különös tekintettel a nemlineáris rádiócsatornán történő átvitelre. A műholdas kommunikáció terén is egyre nagyobb követelmények lépnek fel az átviteli sebességgel kapcsolatban, modern földmegfigyelő műholdaknál például Gbit/s nagyságrendű adatátvitel már szükséges. Bemutatom továbbá az ehhez szükséges alapsávi szűréseket, az impulzusformáló és interpoláló szűrők tulajdonságait. Összefoglaltam egy négyzetgyök emelt koszinusz szűrő elkészítésének a lépéseit, ennek során eljutottam egy olyan szűrőelrendezéshez, amely a ma elérhető FPGA áramkörökben is megvalósítható, képes az előírt szimbólumsebességgel érkező mintákat feldolgozni. A kész szűrőt teszteltem, a kimenetét összehasonlítottam egy ideális szűrőt modellező Matlab-szimulációval. A dolgozat végén bemutattam egy lehetséges megvalósítását a Farrow-interpolátornak, amely illeszthető az adó többi részéhez. A négyzetgyök emelt koszinusz szűrő és a Farrow-interpolátor együtt alkalmas arra, hogy az ACM (Adaptive Coding and Modulation) módszerek esetén szükséges alapsávi szűrést biztosítsa.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.