Nagysebességű optikai átvitel vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az Internet-, HD digitális TV adás és telefonszolgáltatások elterjedésével a felhasználói oldalon lévő sávszélesség iránti igény folyamatosan növekszik. Az optikai alapú átvitel sebessége napjainkban elegendő, de a közeljövőben szükségessé válik új technológiák bevezetése, hogy a növekvő igények könnyen kielégíthetőek legyenek. A közelmúltig elsősorban intenzitásmodulációt alkalmaztak az optikai átvitelekben, de napjainkban számos bonyolultabb moduláció került előtérbe.

A diplomamunkám célkitűzése, hogy két forgalomban lévő nagysebességű átviteli rendszert hasonlítok össze az átvitel minősége szempontjából. Ezeket a VPI Transmission Maker szoftver segítségével szimuláltam és valós méréseket is végeztem. A két rendszer alapja a polarizáltan multiplexált BPSK és parciális DPSK modulációk. A két moduláción keresztül összehasonlítható a koherens detektálás a direkt vétellel.

Hullámhosszosztásos környezetben is vizsgálom az átvitel minőségi jellemzőit, a csillapítások, diszperziók és nemlineáris hatások figyelembevételével. A szimulációk során bemutatom a rendszerek előnyeit és hátrányait. Látni fogjuk, hogy a polarizáltan multiplexált BPSK alkalmazása spektrálisan hatékonyabb-e a parciális DPSK-nál. A dolgozat végén összevetem a kapott eredményeket és levonom a megfelelő következtetéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.