Nagysebességű optikai vevő karakterizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Szakdolgozatom témája egy nagysebességű, 20 GHz frekvenciáig működő optikai vevő paramétereinek mérése, fontosabb karakterisztikáinak felvétele.

Első lépésben irodalomkutatást végeztem az optikai hálózatok, főképpen a vevők, valamint az optikai mérésekhez szükséges mérőeszközök témakörében. A dolgozat első részében áttekintem a fotodiódák fontosabb típusait, tulajdonságait, mérhető paramétereit. Ezt követően bemutatom az optikai távközlésben használt mérőműszerek működését, és a velük elvégezhető méréseket.

Fő tevékenységem az optikai vevő mérése, a mérési eredmények kiértékelése, dokumentálása volt. A mérések három nagyobb csoportba sorolhatók: egyenáramú mérések, valamint segédvivős, és alapsávi jelátvitel mérése. Az egyenáramú mérések során felvettem a fotoáram – optikai teljesítmény karakterisztikát a fotodióda különböző előfeszítései mellett, kiszámítottam a hozzájuk tartozó érzékenységet és kvantumhatásfokot, valamint a sötétáramot mértem. A segédvivős mérések az átviteli karakterisztika felvételéből, és a nemlinearitás vizsgálatából álltak. Az alapsávi jelátvitel minőségét szemábra felvételével, jósági tényező és bithiba arány becsléssel jellemeztem.

A dolgozat befejező része egy Agilent VEE környezetben általam létrehozott mérésvezérlő program bemutatása, amely gyorsabb, pontosabb mérést tesz lehetővé.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.