Nagysebességű soros interfészek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkra az információigény és az elektronikus eszközök komplexitása megtöbbszöröződött az elmúlt évtizedekhez képest.

A megnövekedett információigényt kiszolgáló eszközök egyik alapvető áramköri eleme a nagy sebességű soros interfész.

Ezek az interfészek a jelintegritási problémák áthidalása érdekében meglehetősen komplexek és gyakran széleskörűen

paraméterezhetők, azonban ez jelentősen megnöveli a tesztelésükre fordítandó időt. Ezeknek az interfészeknek a tesztelésére

jellemzően speciális és drága műszerek illetve szimulációs szoftverek alkalmasak.

A dolgozatom célja a soros interfészek vizsgálatának egy költséghatékonyabb módjának bemutatása. Elsőként ismertetem

a nagy sebességű soros interfészekkel kapcsolatos alapfogalmakat, az átvitel minőségének vizsgálatára alkalmas mérőszámokat

és vizsgálati módszereket. Kitérek az átviteli csatorna minőségére ható jelintegritási problémákra.

Az általam használt FPGA alapú soros interfészen keresztül bemutatom a soros interfészek jellegzetes áramköri elemeit,

felépítésüket, állítható paramétereiket. Ismertetem a jelintegritást érintő áramköri elemek lehetséges beállítási módjait,

azok előnyeit és hátrányait.

Tárgyalom a nagy sebességű soros interfészek vizsgálatának és karakterizálásának legelterjedtebb módjait, valamint

ismertetem az általam is használt költséghatékony karakterizáló módszerek eredményeit. Bemutatom saját karakterizáló

nyomtatott áramköri kártyám, amely segítségével a rendelkezésre álló Xilinx FPGA soros interfészét teszteltem.

Közlöm a tesztkártya karakterizálási eredményeit és néhány személetes példán keresztül kommentálom az eredményeket.

Összefoglalom az FPGA IBERT-el végzett mérések eredményeit és a soros interfész állítható paramétereinek jelekre gyakorolt

hatását. Végül a mérések eredményeit összevetem szimulációs eredményekkel és vizsgálom azok egyezését.

A dolgozat zárásaként összehasonlítom a különböző módszerekből kapott eredményeket és ismertetem a leggyakoribb

jelintegritási problémák hatását, illetve azok hatásának ellensúlyozására kapott eredményeket, valamint összefoglalom

gondolataim a mérési eredményekkel kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.