Nagytranszformátorok rezgésdiagnosztikájának mérési eljárása

OData támogatás
Konzulens:
Janka Sándor
Villamos Energetika Tanszék

A szakdolgozat a villamos átviteli és elosztó hálózati nagytranszformátorok rezgésdiagnosztikájához szükséges mérési eljárást írja le. A transzformátorokban az aktív rész a tekercsekből és a vasmagból épül fel. A tekercsek a bennük folyó áramok keltette erők hatására vibrálnak, a vasmag pedig a tekercsáramok által gerjesztett mágneses fluxus keltette erők miatt jön rezgésbe. Az aktív rész ki van támasztva, hogy a rezgés hatására ne mozduljon el. Ha azonban valamilyen, akár nagyon kis hiba is keletkezik ezekben az egységekben, az a rezgés spektrumából elvileg kimutatható, így a transzformátor állapota folyamatosan monitorozható annak kikapcsolása, azaz az áramszolgáltatás folyamatosságának megszakítása nélkül.

A szakdolgozat célja a spektrumhoz szükséges adatok mérése illetve rögzítése, és az adatokból a spektrum számítása és ábrázolása, a spektrum adataiból pedig egy mérőszám előállítása. Ez a mérőszám a transzformátor állapotáról ad visszacsatolást. A cél az, hogy egy számítógép online módon folyamatosan monitorozza ezt, és a megadott határértékek átlépése esetén üzenetet küldjön arról, hogy milyen karbantartást kell elvégezni, ha pedig annyira rossz állapotba kerül a transzformátor, akkor kikapcsolja.

A szakdolgozat első fejezete a transzformátor szerkezeti felépítését és működésének fizikai alapjait tekinti át, különös figyelmet fordítva a mechanikai rezgések kialakulására. A mért transzformátor 75 kVA-es, feszültség áttétele: 380//174/130/152 V. A méréshez a 380/174 V-os áttételét használtuk. A második fejezet áttekinti a rezgésmérés elvi lehetőségeit, majd az elvégzendő méréshez legmegfelelőbb módszer kiválasztása után ismerteti a méréshez felhasznált rezgésgyorsulásmérők szerkezetét, felépítését és működésük fizikai alapjait. A harmadik fejezet a mérőkártyát ismerteti, mely bármely PC-be behelyezhető, és a rezgésmérők jeleit teszi a számítógép számára feldolgozhatóvá, valamint bemutatja a méréshez felhasznált programokat, melyek LabVIEW és Microsoft Excel szoftverekkel készültek. A negyedik fejezet magát a mérési elrendezést mutatja be oszloprezgés mérésénél, üresjárásban, a feszültség függvényében. A következő fejezet leírja a mérés pontos menetét, bemutatja a mérési eredmények kiértékeléséhez készített programokat, kitér az eredmények értelmezésére. Az utolsó fejezet a mérés továbbfejlesztési és felhasználási lehetőségeiről szól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.