Nagyvállalat minőségbiztosítási rendszerének elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Szűts Tamás: Nagyvállalat minőségbiztosítási rendszerének elemzése című szakdolgozat

A szakdolgozat egy nagyvállalati minőségbiztosítási rendszerével foglalkozik . A szerkezet alapvetően kilenc részre tagolódik. A bevezető szakaszban értelmezésre kerül magának a minőségnek a definíciós nehézsége, valamint áttekintést adok a minőségbiztosításhoz tartozó legfontosabb fogalmakról. A kiírásnak megfelelően a következő metodikák kerülnek részletes ismertetésre: Six Sigma, FMEA, MSA, Ishikawa diagram, illetve a valós idejű gyártástervező, gyártásirányító rendszerek.

A Six Sigma módszer célja egy meglévő rendszer fejlesztése, hatékonyabbá tétele, költségeink jelentős lefaragása az ezt célzó projektjeink segítségével. Mindehhez a hibát okozó folyamatok és azok gyökér okainak felderítése szükséges, amihez alapvető eszköz a DMAIC ciklus. Lényeges, hogy minden döntésmérések, objektív elemzési adatok alapján történik.

FMEA (failure modes and effects analysis), hibamód és hatáselemzésnek mondhatjuk röviden. A módszer a hibák gyakorisága, következményeik súlyossága és detektálhatóságuk nehézsége alapján méri fel a kockázatokat. A megfelelően használt FMEA rendszer a korábbról ismert hibaképek alapján a jövőre tekintve megelőző intézkedések bevezetésében is segítséget nyújt, különösképpen érvényes ez a szériahibák kiküszöbölésére.

Mérőrendszer elemzés (Measurement systems analysis – MSA) olyan egyedi vizsgálatai módszertan, amely kifejezetten a mérőrendszerek megbízhatóságának ellenőrzésére szolgál. A megbízhatóság számszerűsítéséhez a mérés során előforduló bizonytalanságok felderítésére van szükség, amelyet többek között bonyolult matematikai algoritmusokkal és statisztikai módszerekkel érünk el.

Ishikawa elemzés, azaz más néven halszálka- vagy ok-okozati hatáselemzés. A metodika a japán Kaoru Ishikawa minőségbiztosítási szakember által lett kifejlesztve. Egyszerűsítve a modell grafikusan szemlélteti az ok-okozati összefüggéseket. A minőségbiztosításban használatos módszer célja az adott hibaképre a gyökér ok meghatározása. Az Ishikawa diagram a következő faktorokat öleli fel (6M-nek nevezzük ezeket, hiszen): Man Power, Methods, Machines, Materials, Measurements, Milieu (emberi erőforrás, módszer, gép, anyag, mérés, környezet).

Valós idejű gyártásirányító rendszerek is elemzésre kerülnek a dolgozatban, amelyek nélkül ma már nehezen képzelhetők el hatékony nagyvállalati minőségügyi rendszerek (említésre kerül az ERP és a MES). Ezen informatikai (IT) rendszerek feladata a vállalati tevékenységek felügyelete, kezelése és támogatása. A MES a gyártósorok irányítására létrehozott rendszer. A vállalati erőforrás tervező rendszer célja a szervezeten belüli információáradat megkönnyítése, illetve külsős érdekeltségek felé a megfelelő kommunikáció biztosítása.

Az informatikai háttér leírása során rövid ismertetésre kerül az SAP rendszer. Ez az elnevezés az ipar fejlődésével a „System Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung – Rendszer felhasználás és adatfeldolgozás” néven vált ismertté. Ezen vállalati szoftver egy kiválóan konstruált felhasználóbarát architektúrával rendelkezik, a vállalatirányítás integráló eszköze.

Az informatikai meggondolások utáni fejezet a vevő reklamációk menedzselésének folyamatát írja le elemzésem alapján egy nemzetközi nagyvállalatnál. Egy sikeres analízis kulcsa a csapatmunka, ahol valamennyi szervezeti funkció képviselteti magát. Az analízis végeztével az ú.n. 8D riport elkészítése szükséges.

Az utolsó fejezetben a dolgozatban összefoglalva, csak a főbb pontokat említve kerül ismét ismertetésre e rendszer. Emellett újító és jobbító ötletek kerülnek kiértékelésre. A minőségbiztosítás hatásköre a következő négy területre szeparálható: emberi erőforrás, termelési folyamatok minősítése, gyártóeszközök minősítése és a termékek minősítése. Manapság a nemzetközi nagyvállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az IT rendszerük fejlesztésére. A minőségbiztosítás támogatását célzó eszközök az IT rendszer fontos beépülő elemei, és természetesen a dolgozatban is kiemelten kerülnek említésre.

Kiemelten a Q-DAS nevű programcsomag kerül bevezetendő rendszerként ismertetésre, ugyanakkor a szoftver bonyolultságára és összetettségére való tekintettel a leírás nem teljes körű. A Q-DAS alapvetően egy statisztikai elemzésekkel operáló szoftver, amely a mérőeszközökből vagy az adatok manuális bevitelét követően a számunkra fontos elemzéseket tudja nyújtani. Elsősorban az autóipar és az autóipar valamennyi résztvevője, így a beszállítók számára kínál egy új alternatív lehetőséget folyamataik, termékeik értékelésére.

A szakdolgozat a meg lévő nagyvállalati minőségbiztosítási rendszert figyelembe véve és abból számos elemet megtartva újító és a hatékonyság növelését támogató javaslatokat tesz a humán erőforrás hatékonyabb kihasználására, a gyártási folyamatok és eszközök valamint a termékek minősítésének módszereire, vizsgálati tervek készítésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.