Napelemek előnyeinek és hátrányainak bemutatása, a mérhető szempontok hallgatói mérésbe történő integrálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Világszerte számtalan ország foglalkozik a megújuló energiaforrások hasznosításával. Ennek oka a megnövekedett energiaigény, a fosszilis energiahordozók környezetbarát kiváltása, illetve azok véges rendelkezésre állása. Ezen nagyszabású tervek miatt esett a választásom arra, hogy jómagam ezzel a témával foglalkozzam. E kérdéskör igen soktényezős, melyek közül az alábbiakkal foglalkoztam a diplomamunkámban.

Egy rövid áttekintést adok a megújuló energiaforrások, legfőképpen a napenergia használatáról világszinten, illetve kitérek a hazai felhasználás, termelés arányaira és jövőbeli tervereire.

Összefoglalom, hogy Magyarországon milyen szabályozásoknak kell megfelelnie a háztartási méretű kiserőműveknek, valamint ezzel kapcsolatban a hazai termékdíjakat is elemzem. Ismertetem a technológiai, fizikai követelményeket a jogszabályi előírások szerint.

Az objektivitást megtartva megvizsgálom, hogy a napelemek használatának milyen előnyei és hátrányai vannak. Az elemzést a panelek gyártásától az élettartam alatti mutatókon keresztül, egészen a megsemmisítésig több szempont szerint elemzem– gazdasági, környezeti, technológiai, és egyéb aspektusok. Illetve összehasonlítom, hogy egyes energiatermelési módok és a napelemes rendszerek élettartam alatt termelt energiára vetített egységköltsége miként viszonyul egymáshoz.

Továbbá a dolgozatom részét képezi a hálózatra visszatápláló háztartási méretű napelemes kiserőművek hálózati visszahatásának vizsgálata. Ezen a területen ugyanis számolni kell azzal, hogy a meglévő elosztóhálózat miként képes befogadni a termelt energiát.

A fentieket figyelembe véve javaslatot teszek egy lehetséges hallgatói mérési tematikára, melyet a BME V1 épületének tetején található napelemes kiserőmű tesz lehetővé. Ennek kidolgozásához áttekintem a napelemek elméleti alapjait, illetve részletesen bemutatom a vizsgált rendszer elemeit. A jövőbeli mérések elvégezhetősége érdekében az adatgyűjtő műszerhez tartozó szoftver használatának leírását is elkészítem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.