Naperőmű földelési rendszerének tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom témájául egy naperőmű földelési rendszerének tervezését választottam. A téma választás során szerettem volna a munka világában minél inkább alkalmazható, életszerű problémakört vizsgálni. A tervezői munka alapjaiba sikerült betekintést nyernem, ezáltal a gyakorlatban is hasznosítható alapokra szert tennem. A témaválasztásban segítségemre volt Dr. Ladányi József és Rejtő János gyakorlott tervező mérnök. A dolgozat alapjául szolgáló adatokat is biztosították számomra, folyamatosan segítették a munkámat. A következő oldalakon egy a valóságban is kivitelezhető naperőmű földelési rendszerének a tervezése olvasható. Bemutatásra kerülnek a kiindulási adatok és számolási eredmények, majd azoknak a könnyebb kezelhetőség és jobb összehasonlíthatóság miatt viszonylagos egységben történő felvétele. A szakdolgozat részletesen kitér a villamos energiahálózatokra legnagyobb igénybevételt jelentő zárlatok bemutatására. A különböző zárlatok hatására a hálózatnak minden körülmény között garantálnia kell, az abba beépített eszközöknek, a területen tartózkodó személyek biztonsága érdekében. A zárlatszámítással megállapított terhelésnek megfelelően kerül a földelési rendszer méretezésre, hogy a vagyon és személyi biztonság biztosított legyen. A megfelelő földzárlati áramok ismeretében kerül sor a földelési rendszer méretezésére. Egy esetlegesen fellépő földzárlat következtében a talajban tapasztalható potenciálemelkedés valamint a mértékadó feszültségek modellezésére CDEGS szoftver alkalmazásával került meghatározásra. A területen tartózkodó személyek biztonságára ezen mértékadó feszültségek alatt az érintési- és lépésfeszültség került vizsgálatra. A maximálisan megengedhető, az élet- és vagyonbiztonságra mértékadó lépés- illetve érintési feszültség meghatározására az MSZ EN 50522:2011 szabványban foglaltak alapján történt. A zárlathárítási idő nagyon jelentős tényező a megengedett érintési feszültségek szempontjából, így értékét alapvetően befolyásolják a hálózat védelmi eszközei. A földzárlati áramok ismeretében megállapításra került a földelési rendszer kialakításához szükséges a minimális vezető keresztmetszet. A legkedvezőtlenebb földben záródó zárlati áram alapján és az ahhoz tartozó érintési feszültséggel adunk a földelési rendszer földelési ellenállásának értékére maximumot. A fenti lépések alapján készült el a naperőmű kivitelezésére szolgáló terület földelési rendszerére vonatkozóan egy esetleges megvalósítási lehetőség. A szakdolgozat során elkészült földelési rendszer eleget tesz a vele szemben támasztott követelményeknek, az MSZ EN 50522:2011 szabványnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.