Napszimulátorban alkalmazható moduláris kilakítású LED-panelek tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A szakdolgozat egy napelem minősítő rendszer LED-ekkel megvalósított, napszimulátorként funkcionáló, világító berendezésének tervezését írja le.

A feladat komplexitása a napszimulátor szabványban rögzített fénytechnikai elvárásaiból, a moduláris kialakítási igényből adódó megfelelő elektronika elhelyezéséből és szükséges termikus vizsgálatokból adódik.

Megvalósításának első lépéseként az Önálló laboratórium tárgy keretében megírt MATLAB környezetű fényszimulációs szoftver továbbfejlesztésével, majd használatával különböző típusú LED-ek tesztelésével kezdtem. Ezek különböző elrendezéseit vizsgáltam azzal a céllal, hogy a LED-ek számát minimalizáljam és a szabályozást ugyanezen NYHL-en elhelyezhessem, ugyanakkor a vonatkozó szabványok napszimulátorokkal szemben támasztott követelményeit a lehető legnagyobb mértékben kielégítsem. A szimulációs program használhatóságának fokát összehasonlító mérésekkel állapítottam meg.

A második lépésként áramkörtervezés és méretezési számítások következtek. Különböző áramköri elemekkel való megvalósítást kellett megismernem, közülük választanom. Továbbá szükségessé vált a valóságbeli működésüket tapasztalati úton is alátámasztani. Majd Altium áramkörtervező szoftver segítségével kellett megterveznem a moduláris áramkört szem előtt tartva a hőtervezési szempontokat. Megfelelő tartószerkezetet és csatlakozórendszert, vezetékezést kellett választanom a moduláris megvalósítás jegyében.

A dolgozat a fejlesztés menetét, szempontjait írja le, javaslatot tesz egy megvalósítható konstrukcióra, mely a tanszék fejlesztési irányvonalához kapcsolható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.