Négycsatornás DVB-T alapú passzív radar

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A légtér ellenőrzéséhez és irányításához használt radar rendszerek többsége aktív módon, radarjelek folyamatos sugárzásával képesek felderíteni az áthaladó repülőgépek helyzetét. Ezek a radarjelek rendszerint olyan nagy energiájú impulzusok, amelyek előállításához rendkívül költséges nagy teljesítményű mikrohullámú erősítők szükségesek. Az adóegységek számottevő gyártási és üzemeltetési költsége mellett a kibocsátott nagy energiájú impulzusok alapján a radar könnyedén detektálható és ezáltal zavarható is.

A passzív elven működő radar rendszerek ezzel ellentétben nem tartalmaznak adóegységet, ezért szinte lehetetlen érzékelni őket, ebből kifolyólag katonai szempontból óriási jelentőséggel bírnak. Az adóegységek nélkülözésével a radarnak külső források felhasználásával kell elvégeznie a céltárgyak detektálását. Mivel a felhasznált megvilágító forrásokra nincsen befolyásunk, olyan egyedi módszereket kell kidolgozni és alkalmazni, melyekkel az újonnan felmerülő problémák orvosolhatóak.

A diplomamunkám során egy olyan általam végzett passzív radar kutatási és fejlesztési folyamatát mutatom be, amely a digitális földfelszíni műsorszóró jelet (DVB-T), mint nem együttműködő megvilágító forrást használja fel a céltárgyak észlelésére és követésére. A DVB-T jel a felépítéséből adódóan kiváló korrelációs tulajdonságokkal rendelkezik, ezért tökéletesen alkalmas a radar felderítő forrásként való használatára. A passzív radarok detektálási módszerének ellenőrzéséhez szimulációkat és kísérleti méréseket végeztem. Az elméleti működés és a mérési eredmények alapján a további fejlesztési irányok is kijelölésre kerültek.

A passzív radarok működésének egyik legkritikusabb problémája a referenciaként használt jel izolálása a megfigyelt területről érkező jelektől. A jellemzően nagy teljesítménnyel közvetlen úton érkező referencia jel elvakíthatja a radart és ezáltal a céltárgyakról érkező reflexiók észlelhetetlenné válnak. A direkt úton érkező forrás jel elkülönítését fázisvezérelt antennarendszerek és digitális nyalábformálási technikák alkalmazásával valósítom meg. A dolgozatban részletesen elemzésre kerülnek a nyalábformáló eljárások és azok passzív radarban történő alkalmazhatósága. A felépített rendszermodell működését általam implementált szimulációs programmal verifikáltam. A fázisvezérelt passzív radar működési elvének gyakorlatban való kipróbálásához megterveztem és megépítettem egy négycsatornás koherens vevőegységet. A koherens vevőegység performanciája méréseken keresztül került ellenőrzésre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.