Négynegyedes frekvenciaváltó adaptálása különböző váltakozóáramú hajtásokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv célja a Villamos Energetika Tanszék laboratóriumában lévő frekvenciaváltó üzembehelyezése és konfigurálása. A diplomatervben röviden be kell mutatni a frekvenciaváltók működését, szabályozási jellemzőiket, kitérve a kapcsolódó teljesítményelektronikai fejezetekre. A diplomatervben több, különböző felépítésű váltakozóáramú hajtáshoz történő adaptálási lehetőséget kell vizsgálni, és a hajtás adaptálását elvégezni. A rendszer elsősorban oktatási célokat fog szolgálni, a kialakítás ennek figyelembevételével történik.

A bevezető után a dolgozat második részében a szükséges elméleti alapok közreadása történik meg. A dolgozatnak nem célja az elmélet mély, minden részletre kiterjedő bemutatása, csak annak rövid összefoglalása. Itt kitérek a villamos gépes és a teljesítményelektronikai ismeretekre is.

A harmadik részben a kialakított mérési környezetet mutatom be. A villamos gépek és a teljesítményelektronikák névleges paramétereit is itt adom közre. Bemutatom a rendszer erősáramú felépítését és vezérléstechnikáját, kitérve az analóg és digitális jelekre.

A negyedik részben a Control Teqniques-hez kapcsolódó témákat dolgozom fel. A hajtással való kommunikációs eljárást írom le, bemutatom a hajtás konfigurálásához használt szoftvert. Végül a hajtás konfigurálásának alapjaira térek ki, különös tekintettel az áramkorlátok számítására.

Az ötödik fejezet a dolgozat legfontosabb része, ahol az elvégzett mérésekről írok, és közreadom az eredményeiket. A mérési eredményeket a nevezetes jelleggörbékben ábrázolom. Ebben a fejezetben kiszámolom a helyettesítőkapcsolás paramétereit is.

A hatodik és hetedik fejezet a dolgozat egyfajta értékelése. Ezekben leírom a további mérési lehetőségeket, a téma esetleges folytatási lehetőségeit, illetve értekezek az oktatási felhasználás lehetőségeiről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.