Nem lineáris távvezeték szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Reichardt András László
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Elsőként definiáltam és áttekintettem a lineáris távvezetéket (TV) leíró modellt.

Ezen belül ismertettem a távíró egyenletet, a távvezetéken fellépő effektusokat és a későbbiekben használt fogalmakat.

A modellben szereplő parciális differenciálegyenletet véges elem módszer segítségével egyszerűbb hálózatra redukáltam.

Kiterjesztettem a lineáris távvezeték modellt a nemlineáris távvezeték (NLTV) modellezésére azáltal, hogy a modellben szereplő kapacitást nemlineáris karakterisztikával ruháztam fel.

Ismertettem a modellezendő nemlineáris távvezeték készítésének technikáját a nemlinearitás forrására kihegyezve. Ezt követően ismertettem a kialakuló hullámok analitikus úton származtatható alakját és definiáltam a szoliton hullámot.

Ezután bemutatásra került a megépített szimulátor, a programozási megoldások és a megírt függvénykönyvtár elemei.

Szimulációval a korábban ismertetett várakozásokat elemeztem.

Az első részben egy szoliton hullám gerjesztésére törekedtem és ennek az optimalizálására mind a gerjesztés mind a hálózati paraméterek függvényében.

Megmutattam a NLTV-en haladó hullámok sebességének és a szállított energiájának amplitúdó függését.

Feltérképeztem a hálózati paraméterek értékének hatását a kialakuló hullámformára.

A második részben több szoliton gerjesztésével és kölcsönhatásával foglalkoztam.

Végül a bemutatott effektusok ismeretében a NLTV felhasználására mutattam három példát:

- frekvencia többszörözés,

- biztonságos átviteli csatorna,

- igen keskeny impulzusok generálása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.