Nemfunkcionális jellemzők modellezése UML környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Műszaki rendszerek tervezésének fontos része a méretezés, hiszen nem elég, ha a leendő mű ellátja az elvárt funkciókat, hanem ezt az elvárt teherbírással, teljesítménnyel, gyorsasággal, megbízhatósággal, biztonsággal stb. kell tennie. Egy mérnöki tervnek fontos része, hogy ezen nemfunkcionális követelmények kielégítésének tervezését, számítását, ellenőrzését támogassa. Ez a klasszikus mérnöki szemlélet az informatikai rendszerek tervezésekor is egyre gyakrabban előtérbe kerül.

Nagyobb informatikai rendszerek tervezésekor manapság egyre inkább az UML nyelv használata dominál, ezen a nyelven készülnek azok a modellek (azaz tervrajzok), amelyek - többé kevésbé alapos ellenőrzés után - a kivitelezés alapjául szolgálnak. Az UML eredetileg nem kifejezetten támogatja a nemfunkcionális jellemzők leírását, ezzel azonban az alapos mérnöki munkát megnehezíti.

Az UML beépített bővítési lehetőségeit kihasználva születtek az olyan UML dialektusok (ún. profilok), amelyek az alapnyelvnek ezt a hiányosságait igyekeztek, igyekeznek korrigálni. Az eddig szabványosított ilyen profilok azonban még mindig nehezen használhatóak a valós gyakorlatban, mert pl. az összetett vagy az egy modellben sokszor visszatérően felbukkanó nemfunkcionális jellemzők leírását csak nagyon körülményesen támogatják.

A nemfunkcionális jellemzők írják le a rendszer minőségi jellemzőit, amelyek be nem tartása általában azt eredményezi, hogy a rendszer nem képes azon funkcionális jellemzőit - amelyek a rendszer szolgáltatásait, tulajdonságait írják le - megfelelő minőségben kielégíteni, melyek a specifikációjában megtalálhatóak.

A szakdolgozat célja egy módszer kidolgozása, amely a MARTE profilját felhasználva leírást ad a nemfunkcionális jellemzők támogatására. Melyet egy európai kutatási projekt, a SAFEDMI követelményleírása építve mutat be. A követelményleírás alapján elkészített modell azonban korántsem tökéletes, ugyanis a követelmények között olyan előírások is megtalálhatóak - többnyire kvalitatív jellemzők - melyek nem jeleníthetőek meg a MARTE segítségével.

Ahhoz, hogy egy modellt elkészítsünk, szükségünk van egy modellező eszközre is, hiszen a papírra rajzolt tervek gépi feldolgozásra nem használhatóak. Ilyen eszközöket ma már elég nagy számban találhatunk az ingyenestől a komoly ipari fejlesztésekig. A dolgozat elkészítése során az ingyenes Papyrus és az IBM Rational Software Architect (RSA) segítségével készítettem el a modelleket. Amikor egy modellt akarunk készíteni, ezt is figyelembe kell vennünk, ugyanis egyes eszközök nem támogatják minden esetben az amúgy is hatalmas UML nyelv minden apró elemét. RSA esetén például a profilok elkészítéséhez szükséges könyvtárak elérése nem megfelelő.

A dolgozat módszert dolgoz ki a komplex és visszatérő jellemzők támogatására demonstrálva a MARTE használhatóságát a nemfunkcionális tulajdonságok modellezését illetően, és bemutatja az RSA használhatóságát a MARTE profiljaival történő modellezés során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.