Nemzetközi távvezetékek kikapcsolásának hatása a magyar villamosenergia-hálózat teljesítményáramlásaira

OData támogatás
Konzulens:
Szabó László
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozat alapvető célja a magyar átviteli hálózat üzemére jelentős hatást gyakorló nemzetközi hálózati elemek – hálózatszámításokkal igazolt - listájának elkészítése. Ennek fontos szerepe van az üzemelőkészítési- és üzemirányítási feladatok során, továbbá – a vonatkozó nemzetközi előírások alapján - ennek összeállítása és rendszeres felülvizsgálata a rendszerirányító feladatai közé tartozik. A fontos nemzetközi távvezetékek pontos ismerete hozzájárul a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemeltetéséhez.

Bemutatom a magyar, illetve a vele szomszédos villamosenergia-rendszerek legfontosabb jellemzőit, amely alkalmas a rendszerirányítással foglalkozó hazai szakemberek ismereteinek bővítésére, valamint a további vizsgálatok során hasznos segítséget jelent. Ebben országonként kitérek a jellemző villamosenergia-termelési és fogyasztási gócpontokra, erőművi összetételre, szaldóra, továbbá a hálózatuk felépítésére és az adott rendszer esetleges jellegzetességeire.

Ezt követően ismertetem a külföldi hálózati elemek kikapcsolásának hatás-vizsgálatáról szóló azon nemzetközi előírásokat, amelyeknek a magyar rendszerirányítónak meg kell felelnie. Az itt javasolt módszerek alapvetően olyan vizsgálatokat irányoznak elő, amelyekben egy-egy külföldi hálózati elem kikapcsolásának hatására történő teljesítmény-áramlás átrendeződéseket figyeljük meg, és az adott elem fontosságát az alapján értékeljük, hogy ebben a magyar hálózat milyen mértékben érintett. A munkám során ezeket a módszereket valósítottam meg úgy, hogy azok egy megfelelően előkészített hálózati modellen könnyen elvégezhetők legyenek, így az idegen magyar hálózatra gyakorolt hatása számszerűsíthetővé válik. Készítettem olyan vizsgálati módszert is, amely az előírásoktól kissé eltér, de kiegészítő módszerként alkalmazható.

A fontosnak tekinthető idegen elemek listájának meghatározásához végül egy megoldást használtam fel, amellyel elvégeztem a végső vizsgálatokat. Ezek eredményeként összeállítottam azt a listát, amely alkalmas az üzemelőkészítési és üzemirányítási feladatok támogatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.