Neurális hálók használata a bioinformatikában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bolgár Bence Márton
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomamunkám során a 21. század két nagy tudományterületének keresztmetszetében, a

biotechnológia és az informatika határán arra keresem a választ, hogyan lehetséges a DNS

szekvenálás egyik legmodernebb eszközeinek jelfeldolgozó képességét megjavítani. Vajon

létezik-e gyorsabb és főleg pontosabb eljárás a DNS bázisok meghatározása? A kutatás

konkrétan az Oxford Nanopore cég által kifejlesztett MinION nevű, SMRT (Single Mole-

cule Real-Time Sequencing) alapú DNS szekvenáló jelfeldolgozó tulajdonságainak javítását

tűzte ki célul. A modern technológia lehetővé tette a molekula nagyságú DNS láncok vizs-

gálatát. Napjainkban a legújabb technológiák akár pár nap alatt képesek megadni a teljes

emberi DNS-t egy tenyérben elférő eszköz segítségével. Kérdés, hogy miyen pontossággal

teszik ezt? Elég megbízhatóak-e minden feladatra? Dolgozatomban a hagyományos base-

calling eljárás(ok)kal szemben neurális hálózatok segítségével egy lépésben próbálom elvé-

gezni a nyers adat - referencia DNS szekvencia összerendelést. Kettős cél vezérel: egyrészt

kideríteni, hogy lehetséges-e megfelelően betanítani egy hálózatot a felmerülő problémák

kezelésére. Amennyiben lehetséges meg tudom-e közelíteni a jelenleg produkált megoldások

90%-os pontosságát, de rövidebb idő alatt?

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.