Neurális hálózatok elemzése mérnöki módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Biró József
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A modern MRI technológiák és a hozzájuk tartozó adatfeldolgozási módszerek lehetővé teszik az emberi agy neurális hálózatának strukturális és funkcionális feltérképezését. Ezen hálózatok mérnöki, hálózattudományi vizsgálata része az intenzíven fejlődő interdiszciplináris agyhálózat kutatásnak. A komplex információtovábbító rendszerek (pl. az Internet) egy fontos kérdése az útvonalválasztás vagy tágabb értelemben a navigálhatóság, azaz olyan elvek és eljárások feltérképezése, amelyek lehetővé teszik a komplex hálózatokban az információ továbbításához szükséges útvonalrendszer hatékony kialakítását.

Ez a szakdolgozat az informatikai rendszerekre jellemző útvonalválasztási/navigációs tulajdonságokat vizsgálja meg az agyhálózatok esetén. Bemutatásra kerül a strukturális és funkcionális agyhálózatok előállítására alkalmas technológiák, valamint a rendelkezésre álló agyhálózatokra vonatkozó adathalmaz. Ismertetésre kerül a mohó útvonalválasztás információtovábbító rendszerek esetén, valamint a mohó navigációs vázhálózat fogalma. Mérések és kísérletek alapján megvizsgálásra kerül a mohó útvonalválasztást megvalósító minimális vázhálózatok és az agyhálózatok kapcsolata adattudományi elemzések segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.