Neurodegeneratív és neuroinflammációs folyamatok in vitro és in vivo vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szigeti Krisztián
SE Egészségügyi mérnök MSc

A preklinikai képalkotó eljárások napjainkra elengedhetetlen kellékeivé váltak az orvosi, biológiai és gyógyszerkutatásoknak. Szakdolgozatom készítése során mesterségesen megváltoztatott genetikai állománnyal rendelkező, ún. transzgenikus egereket pozitron emissziós tomográfiával (PET) és mágneses rezonanciás képalkotással (MRI) vizsgáltam, majd a képadatainak feldolgozását végeztem speciális szoftverkörnyezet segítségével. A dolgozatban szereplő egerek (APP/PS1) korai típusú Alzheimer-kór modellezésére szolgáltak. Négy egércsoport esetén vizsgáltam a 18F-fluorodezoxiglükóz (FDG) radiofarmakon eloszlását 12 agyi régióra bontva PET segítségével. A region of interest (ROI) illesztését agyatlasz alapú szegmentációval végeztem. Megállapítottam a standard uptake value (SUV) értéket minden agyterületre, majd Kruskal-Wallis és Mann-Whitney-Wilcoxon tesztet végeztem a csoportok összehasonlítására. Továbbá, ismeretes, hogy hagyományos MRI képalkotással kapott kép pixeleinek intenzitásértékei önmagukban nem kvantitatívak. Az MRI képalkotás elsősorban az anatómia, morfológiai és patológiai elváltozások megítélésére szolgál. Mivel MRI képalkotás során számos inhomogenitás és torzítást okozó tényező befolyásolhatja a kapott kvantitatív eredményeket, elvégeztem egy kísérlet sorozatot, mely alapján megállapítható a kisállat MRI ismételhetőségi paramétere egy adott szekvencián. Az abszolút értékeken kívül, a kontraszt értéket is vizsgáltam több agyterületre, főként melyek érintettek lehetnek a betegségben. A neurológiai vizsgálat kapcsán célom volt a vizsgálatban résztvevő állatcsoportok képi adatainak statisztikai analízisére egy kismértékű automatizálás megvalósítása, így megkönnyítve az utófeldolgozást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.