Node.js alapú webshop mobil integrációval

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjaink webes alkalmazásai felzárkózni látszanak az asztali társaikhoz mind népszerűségben, funkcionalitásban és nem utolsó sorban teljesítményben. Ez első sorban a webes alkalmazásfejlesztési platformok „megkomolyodásának”, a böngésző szolgáltatások bővülésének és innovatív webes technológiák megjelenésének köszönhető. Ezen technológiák egy teljesen megváltozott szemléletet hoztak a kliens- szerver kommunikációban, illetve a felhasználói élményben. V alójában ezek a technológiák alapjaiban nem újak, már régóta használt, kiforrott protokollokra építenek, csupán a használatuk változott meg vagy új absztrakciós réteget kaptak.

A dolgozat a második fejezétől kezdve bemutatja miként lehet a Node.js futtatókörnyezet segítségével gyors és skálázható webszolgáltatást készíteni, illetve miként lehet olyan komplett webalkalmazást építeni, melynek mind a kliensoldali, mind a szerveroldali logikája tisztán JavaScript-ben íródott. Mindeközben ismertet olyan technológiákat, megoldásokat, melyekre a Node.js épít vagy amelyekkel jól együttműködik. A folytatásban részletezi a Node.js-ben készült webszolgáltatás tervezési lépéseit, majd három különböző kliensoldali alkalmazást, melyek a webszolgáltatást használják. A dolgozat kitér a webszolgáltatás Unit Tesztelésére, illetve ismertet két eljárást, melyekkel különböző klienseket használó felhasználók azonosíthatóak. A dolgozat betekintést nyújt a PayPal fizetési szolgáltatás Node.js környezetbe való integrációjára is.

Végezetül bemutatja az elkészült webalkalmazás egyet részeit, funkcionalitását, majd a dolgozat zárásaként különböző metrikákat, méréseket közöl, melyekre a dokumentum végén található Node.js melletti állásfoglalás támaszkodik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.