Nukleáris létesítmények biztonsági kábeleinek állapotmeghatározása dielektromos spektrószkópia módszerével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

A szakdolgozatomban nukleáris létesítményekben használt biztonsági kábelek dielektromos spektroszkópiával való állapotmeghatározásával foglalkoztam. A dielektromos vizsgálati módszerek többek között azért előnyösek, mert a legtöbb mechanikai eljárással ellentétben roncsolásmentesek.

A feladatom az International Atomic Energy Agency Coordinated Research Project keretein belül elvégzett mérések kiértékelése volt. A munkám során termikusan és besugárzással is öregített EPR, PEEK és XLPO szigetelésű atomerőművekben használt kábelek veszteségi tényező és kapacitás mérési eredményeit dolgoztam fel. A kiértékelés során a különböző frekvencián mért veszteségi tényező értékek korrelációját termikus öregítés esetén az öregítési idő, besugárzásos öregítés esetén pedig az elnyelt dózis függvényében vizsgáltam, így megtaláltam azokat a frekvenciákat, ahol ezen változók közt a kapcsolat szoros, ezért a kábelek állapotvizsgálatra alkalmasak.

Ezután pedig további összefüggéseket keresve a veszteségi tényezőket a frekvencia függvényében figyelve azt vizsgáltam meg, hogy termikus öregítés esetén a különböző öregítési időkhöz tartozó görbék, besugárzásos öregítés esetén pedig a különböző elnyelt dózisokhoz tartozó görbék alatti terület súlypontjának helye hogyan változik. Az egyes kábeleken elvégezve a számítást arra jutottam, hogy a vizsgált kábeltípusok közül kettő (EPR és PEEK szigetelésű) esetén a termikusan öregített mintáknál erős összefüggést lehet találni ezzel a kiértékelési módszerrel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.