Nyomtatott huzalozások vizuális minősítési eljárásának kidolgozása laboratóriumi környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gál László
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozat az Elektronikai Technológia Tanszéken gyártott szereletlen nyomtatott huzalozású lemezek minősítésével foglalkozik. A célja, hogy a tanszéken eddig használatos minősítési rendszert kiegészítse, valamint rendszerezze a laborban előforduló jellegzetes hibatípusokat.

A témához kapcsolódó szabvány és a szakirodalom tanulmányozása alapján a dolgozat összefoglalja a hibatípusokat, bemutatja az ott meghatározott kritériumokat, minősítési osztályokat, majd szemlélteti a szabványból kigyűjtött és rendszerbe foglalt hibajelenségeket.

A gyakorlati munka a tanszéki lemezek vizsgálatával kezdődött. Legfontosabb a gyakran előforduló hibák számba vétele volt. Ezek meghatározása után a gyártási folyamat tanulmányozása következett, amelynek célja a jelenségek keletkezési helyének és okának feltérképezése volt.

A következő rész a hibatípusok ismertetését, valamint azok megelőzésére vonatkozó javaslatokat tartalmazza, bemutat olyan mikroszkópos felvételeket, melyek különböző minősítési osztályokba sorolt lemezekről készültek.

Ezután a tanszéken készülő nyomtatott huzalozásokon végzett különböző mérések eredményeinek értékelése következik a rajzolat méretpontosságára és az illesztési pontosságra vonatkozó mérési adatok bemutatásával, kiértékelésével és a következtetések levonásával.

A dolgozat befejező része a tanszéken használt gyártáskövető rendszerbe integrált minősítési lapra vonatkozó javaslatot részletezi. Ebben a vizsgált hibatípusok megnevezése található és jelölhető, hogy a nyomtatott huzalozás melyik minősítési kategóriába sorolható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.