Nyomtatott huzalozású szerelőlemezek mechanikai viselkedésének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

A dolgozat célja a nyomtatott áramköri szerelőlemezek mechanikai, alakváltozási tulajdonságainak mérését lehetővé tevő vizsgálati eljárások bemutatása, illetve ezek alkalmazhatóságának figyelembevételével egy olyan mérési elrendezés – eljárás kidolgozása, mely a szerelőlemezek teljes felszínére vonatkozó alakváltozások és mechanikai feszültségviszonyok mérésére alkalmas, SMT gyártósori körülmények között. Ennek jelentősége részint a mechanikai eredetű hiba gyökér okok feltérképezése szempontjából, részint a technológiai folyamatparaméterek optimalizálása szempontjából kiemelt.

A mechanikai alakváltozások elméleti áttekintése után bemutatásra kerülnek a napjainkban rendelkezésre álló mérési technológiák, majd részletesebben a rezisztív nyúlásmérés kerül taglalásra, bemutatva annak alkalmazási lehetőségeit és korlátait illetve méréstechnikai hátterét.

A fentiekben ismertetett gyakorlati problémák megoldására kidolgozott áramköri szerelőlemezbe integrálható, együttlaminált nyúlásmérő mátrix kerül bemutatásra, az alkalmazott technológia megválasztásának indoklásával, lehetőségeinek és korlátainak feltérképezésével. Az alkalmazhatóság előbb véges elemes modellalkotással és szimulációval, majd pedig saját megtervezett mérőpanelen végzett valós mérésekkel kerül alátámasztásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.