OFDM rendszerek szinkronizációja

OData támogatás
Konzulens:
Szombathy Csaba Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjaink híradástechnikai és távközlési eszközei egyre nagyobb mértékben használják az ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás (OFDM) technikáját. Számos előnyös tulajdonsága mellett ez a módszer hátrányokkal is rendelkezik, például nagyon pontos és sokrétű szinkronizációs eljárás szükséges megfelelő működéséhez.

A különböző átviteli hibákat a hiba ismeretében kompenzálhatjuk, ehhez azonban a hibát először fel kell ismerni, és értékét meg kell határozni. Ezt a

feladatot látják el a különböző hibák becslő algoritmusai.

Diplomamunkámban bemutatom az OFDM rendszerek általános felépítését és megvizsgálom a jelentősebb átviteli hibák valamint azok hatásainak matematikai leírását. Ezt követően ismertetem a különböző hibák becslésének lehetőségeit valamint a kompenzáció módszereit.

Mostanában igen elterjedt, OFDM-et használó rendszer a IEEE 802.11a, amely hordozható számítógépek közötti vezetéknélküli kapcsolat létrehozására alkalmas. Ennek példáján bemutatva hasonlítok össze két vivőfrekvenciahiba-becslő algoritmust. Az első módszer klasszikusnak mondható, míg a második alapötletét nemrégiben tették közzé. A két módszer alapvetően eltérő módon működik és más számítási teljesítményt igényel. Vizsgálatom célja volt

kideríteni, hogy a referenciának számító módszer hatékonyságát eléri-e az új algoritmus.

Első lépésként létrehoztam a vizsgálandó jel számítógépes modelljét Matlab környezetben valamint elkészítettem a vizsgálandó algoritmusokat megvalósító eljárásokat. Ezeket felhasználva különböző jel-zaj viszonyok mellett szimuláltam az algoritmusok működését, illetve vizsgáltam az általuk szolgáltatott adatok statisztikai jellemzőit.

Második lépésben összehasonlítottam a két módszer jellemzőit. Egyrészt a becslők várható értékét és szórását a jel-zaj viszony függvényében azonos frekvenciahiba-érték mellett, másrészt a paraméter becslőjének függését a paraméter tényleges értékétől, különböző jel-zaj viszony értékekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.