OFDM szinkronizáció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Péter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A digitális műsorszórásban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a többvivős digitális modulációs eljárások. Sok rendszer - többek között a DAB, DVB-T illetve LTE is - OFDM (ortogonális frekvencia-osztású nyalábolás) eljárást alkalmaz.

Szakdolgozatomban először rövid áttekintést adok a vezeték nélküli kommunikáció modelljének elemeiről - adó, vevő, csatorna -, majd részletesen ismertetem a többvivős digitális modulációs eljárások családjába tartozó OFDM eljárás jellegzetességeit. Kitérek az OFDM rendszerek működése során használt idő- és frekvenciatartománybeli jelalakok leírására, a kommunikációs csatorna torzításaira illetve a gyakorlati rendszerekben fellépő, analóg eszközök okozta hibákra, valamint ezek kiküszöbölési lehetőségeire.

Az elméleti alapok ismertetése után célom egy mérnöki modell megalkotása volt. A paraméterezhető modellt Matlab szimulációs környezetben valósítottam meg. A megírt szimulációs program segítségével ezután a valós rendszert modellező különféle szimulációk futtathatók. A szimulációkban a paraméterek változtatásával a rendszer működésére vonatkozó következtetéseket vonhatunk le.

Dolgozatomban ismertetem a mérnöki modell megalkotásának lépéseit, a számítógépes program felépítését és működését. A szimulációs eredmények bemutatása után dolgozatomat a kapott eredmények értékelésével zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.