Objektum orientált verifikációs eljárások

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a hardverfejlesztés olyan bonyolult folyamat, hogy még az általánosan elterjedt HDL-ek (Hardware Description Language) segítségével is nehéz feladat könnyen áttekinthető, illetve hibákat nem tartalmazó leírást készíteni az egyes (nem triviális működést megvalósító) hardverekhez.

Emiatt szükséges az elkészített vagy akár a fejlesztés alatt lévő hardvertervek verifikálása. A verifikáció során azt vizsgáljuk, hogy az általunk elkészített terv teljesíti-e az előre megadott specifikációt. Ez egyrészről fontos lehet a hardvertervezési folyamat végén ahhoz, hogy igazoljuk a megrendelő vagy saját magunk számra, hogy az általunk tervezett hardver valóban teljesíti a követelményeket. Másrészről a fejlesztés alatt is hasznos lehet, mert folyamatosan felfedi a hibákat, így azokat azonnal lokalizálni, javítani lehet. Ez a folyamat végén már jóval nagyobb erőfeszítést igényelne, hiszen olyankor már áttételes formában jelentkeznek és a javításukhoz akár az egész kódot át kell írni.

Kezdetben ilyen célra egyszerűbb „testbench”-eket alkalmaztak, de ezek nehézkesen alkalmazhatók egy nagyobb kaliberű verifikációs folyamat során. Többek között erre a célra fejlesztették ki a modern verifikációs nyelveket, mint például a SystemVerilog, SystemC, e, VERA, stb. Ezek a modern gondolkodásmódnak megfelelően objektum orientált hardverleíró nyelvek.

Ezek megléte azonban önmagában nem biztosított kellően egységes és ez által újrafelhasználható verifikációs módszertant, ezért a nagyobb hardvertervezés automatizáló cégek kifejlesztették saját verifikációs módszertanukat, majd 2008-ban a további egységesítés érdekében két jelentős cég a piacon – a Cadence és a Mentor Graphics – közösen az OVM-et (Open Verification Methodology). Ez egy nyílt forrású SystemVerilog könyvtár, amely egy igen hatékony és újrafelhasználható verifikációs módszertant valósít meg.

A dolgozatom egy egyszerűbb hardverterv verifikációján keresztül mutatja be ezen módszertant.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.