Obszervatóriumi tellurikus árammérő és regisztráló szünetmentes energiaellátása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó József
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A nagycenki MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban a geofizikusok már ötven éve monitorozzák a tellurikus áramokat. Kezdetben kézzel, később analóg eszközökkel, majd egy évtizede digitális módon történt a mért adatok regisztrálása. Ezt a berendezést a BME-HVT hallgatói csoport 2013-ban korszerűsítette és egy diplomaterv keretében elkészült négy csatornás, kiterjesztett frekvenciatartományú, 24 bites adatgyűjtőt helyezett üzembe. A mérőrendszerrel szemben fontos követelmény a szünetmentes működés, ez azonban eddig nem valósult meg. A diplomaterv témája egy szünetmentes tápegység kifejlesztése, amely az obszervatóriumban alkalmazható és a későbbiekben kiindulási pontot is jelenthet más mérőrendszerek szünetmentes energiaellátásánál.

A dolgozat röviden ismerteti a tellurikus áramok fogalmát és monitorozásának szükségességét. Ezt az elkészített digitális mérőműszer bemutatása követi, ami alapján a szünetmentes tápegység specifikációja megadható. A dolgozat részletesen elemzi a szünetmentes tápellátás rendszertechnikai alternatíváit, az összehasonlítás alapján kiválasztásra kerül az optimális architektúra. A dolgozat bemutatja a kiválasztott architektúrának és a specifikált paramétereknek megfelelően kialakított blokkvázlatot, amelyet az áramkör tervezési és méretezési feladatainak részletezése követ. A diplomamunka tartalmazza a modelláramkör megépítéséhez szükséges lépéseket és megfontolásokat, valamint igazolja a méretezések helyességét a modellen végzett mérésekkel. A dolgozat a tapasztalatok és a továbblépési lehetőségek áttekintésével zár.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.