Oktatási adminisztrációs portál fejlesztése JavaEE platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Feladatom egy olyan oktatási adminisztrációs portál alkalmazás megtervezése és meg-valósítása volt, amely webes technológiákon alapul, így az széles körben elérhetővé váljon, operációs rendszertől és fizikai helytől függetlenül rendelkezésre álljon a fel-használók számára. További feladat volt az ehhez szükséges technológiák megismerése és azok bemutatása a szakdolgozatban.

Az oktatási adminisztrációs portálnak lehetőséget kell nyújtania hallgatók és tárgyak kezelésére, csoportok kialakítására, feladatok kiírására és értékelésére. Az egyetemen használt Hercules feladatbeadó rendszer hasonló feladatokat lát el és már évek óta mű-ködik, viszont a kód karbantartása nehézzé vált, ezért lett szükséges a megvalósítása új technológiai alapokon.

Az alkalmazás megvalósításához választott technológia a Java Enterprise Edition, ami mára egy széles körben elterjedt, kiforrott keretrendszer, melynek használata szinte megkerülhetetlen Java alapú webes alkalmazások készítésekor, továbbá jó alapot biztosít hozzá az egyetemi alapképzésben oktatott Java programozási nyelv.

A dolgozatom első fejezetében a megvalósítandó alkalmazás pontosabb részleteit írtam le.

A dolgozat második fejezetében bemutatom a Java Enterprise Edition alapvető felépíté-sét, ismertetem az egyes alkotóelemeinek működését és kapcsolatukat.

A dolgozat harmadik fejezetében az alkalmazás megvalósításához vezető lépéseket írtam le, kezdve a munka megkezdéséhez szükséges környezet kialakításával, a tervezésen át a tényleges implementáció részletezéséig.

Végül képernyőképek formájában bemutatom az alkalmazást és egy lehetséges bővítési, továbbfejlesztési lehetőségről írok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.