Oktatási elemzések támogatása vizuális megjelenítési módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dokumentum elsődleges célja az oktatási adatelemzés lehetséges felhasználási módjainak és módszertanának bemutatása egy tantárgy elemzésének konkrét példáján keresztül. Az elvégzett feladat végterméke nem csupán az elemzés kimenete és konklúziói, hanem egy olyan több oktatási környezetben felhasználható megoldás is, ami segíthet oktatóknak a saját tantárgyaikon belüli optimalizálási lehetőségek feltárásában.

A dokumentum első fejezetében bemutatja az adattudomány területét, az adatelemzés munkafolyamatát és alapfogalmait, az R nyelvet és a hozzá kapcsolódó adatelemzési és vizualizációs eszközöket. A második fejezet tárgyalja az oktatási adatelemzés témakörét és mutat példákat rá nemzetközi környezetben. Ebben a fejezetben mutatom be a szakdolgozatom feladataként elemzett Rendszermodellezés tárgyat, a tanulmányi adatelemzés szempontrendszere szerint.

A harmadik fejezet egésze az adatelemzési munkafolyamat részleteit írja le a tantárgy egyes adatforrásai alapján rendezve, és a negyedik fejezetben foglalom össze a feladat kimeneteit és konklúzióit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.