Oktatást támogató felhő Azure rendszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A BME IK és az IIT által fejlesztett felhő menedzsment rendszer jelentős támogatást nyújt az oktatási feladatok ellátásához. A felhasználók számának növekedésével egyre szűkösebbé váló hardver erőforrások kiváltásának egyik lehetősége, hogy az oktatásban már jól bevált szolgáltatásokat más felhőszolgáltató infrastruktúrájának felhasználásával oldja meg az egyetem.

Szakdolgozatomban ennek egy konkrét lehetőségét vizsgálom és javaslatot teszek a rendszer Microsoft Azure környezetben való implementációjára. Munkám során megismerkedtem a CIRCLE rendszer működési modelljével, belső felépítésével, működésével. A működési modell megismerése után ahhoz illeszkedő programozói interfészt kerestem az Azure rendszerben.

A kapcsolódási pontok megtalálása után megterveztem a szükséges modulokat, melyek közül a legfontosabbakat „proof of concept” jelleggel implementáltam.

Dolgozatomban bemutatom a CIRCLE rendszer felhasználási lehetőségeit, belső működését, valamint a tervezés során felvetődött alternatív és kiválasztott megoldási lehetőségeket. A dolgozat felépítése a következő:

1. Bevezetés. Mi az a CIRCLE. Mi a motiváció az új rendszer elkészítésére. Mit értünk integráció alatt. Mi a végső cél, ebből mennyi teljesíthető a szakdolgozat keretében.

2. CIRCLE architektúra. A rendszer használatának megismerése. Komponensek feladatának, kapcsolatának megismerése, implementációjának megértése.

3. Azure architektúra. Az előző fejezetben megismert komponensek feladatát ellátó Azure szolgáltatások keresése, kipróbálása. Programozói felület megismerése.

4. Integráció. A CIRCLE komponenseinek újra tervezése Azure szolgáltatások használatára.

5. Implementációs részletek. Az előző fejezetben megtervezett komponensek legfontosabb feladatainak pilot jellegű implementálása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.