Olaj-papír szigetelési rendszer dilektromos vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglaló

A szakdolgozatomban az olaj-papír szigetelésű transzformátorok diagnosztikájával foglalkoztam. A méréseket egy kisminta modellen végeztem. A szigetelés dielektromos tulajdonságainak hőmérsékletfüggését vizsgáltam kétféle módszerrel. Először a tekercsszigetelések ellenállását mértem, majd a teljes feszültségválasz módszerével a kisülési és a visszatérő feszültségek meredekségét.

A mért adatokból kiszámoltam a tekercselések vezetőképességéhez és a polarizációjához tartozó aktiválási energiákat. A vezetőképességek aktiválási energiája több, mint kétszerese a polarizációsokénak. Azaz a vezetőképesség sokkal jobban függ a hőmérséklettől, mint a polarizáció.

Az olaj-papír szigetelés dielektromos tulajdonságait a rendszerben lévő víz nagymértékben befolyásolja. A víz megoszlása az olaj és a papír közt függ a hőmérséklettől. Magasabb hőmérsékleten a víz a papírból az olajba áramlik. Az új egyensúly beállása a hőmérséklet emelkedésével gyorsul, ezért a felmelegített és visszahűtött transzformátorban a régi egyensúly csak jóval hosszabb idő alatt áll vissza. A transzformátor dielektromos tulajdonságai ezért a melegítés előtt és után nem egyeznek meg. Az összefüggés feltérképezéséhez még további mérések szükségesek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.