Ólommentes forraszanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata elektrokémiai módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás József
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban az elektronikai gyártás során használt leggyakoribb SAC305 forrasz tömbi anyagát vizsgáltam elektrokémiai impedancia spektroszkópiás mérési eljárás segítségével. Az eljárás lényege, hogy a mintákat előkészítés után egy elektrokémiai cellába kapcsoljuk, és felvesszük impedancia spektrumukat, majd kénsav oldat segítségével elektrokémiai maratásnak vetjük alá őket, feltárva a mikroszerkezetüket. Utolsó lépésként újra felvesszük az impedancia spektrumaikat, és a maratás előtti és utáni görbék alapján meghatározzuk a cella helyettesítőképét. A kapott eredményeket összehasonlítva következtetünk a minták mikroszerkezeti tulajdonságaira. A mintákat magam állítottam elő, öntőforma és forraszhuzal segítségével, az előállítási folyamathoz több féle lehetséges öntőformát is megvizsgáltam, továbbá a minták fűtésére és hűtésére több különféle megoldás közül választottam ki a megfelelőt. A minták készítésénél az egyszerű megvalósíthatóság, és könnyű reprodukálhatóság volt a fő szempont. Az öntés során három különböző hűlési meredekséget állítottam elő. Célom az volt, hogy a különféle hűlési meredekségekkel előállított minták közti mikroszerkezeti eltéréseket kimutassam azok impedancia spektrumán. Az elektrokémiai maratás paramétereinek beállítása után elvégeztem a mérést két, nagymértékben eltérő hűlési meredekségű mintasorozaton, de az eredmények alapján nem tudtam megfelelő következtetést levonni a minták közti különbségekről, mivel az eredmények szórása jelentős volt a várható értékükhöz képest. Ezek után elvégeztem egy kísérletsorozatot, hogy felderítsem a szórás okát, illetve a mérési eljárás alkalmazhatóságának feltételeit. A mérési eredmények nagy szórásának okára több hipotézist állítottam fel, amelyeket egyesével megvizsgáltam kísérleti úton. A kísérletek során a szórás pontos okát nem sikerült meghatároznom, csak a lehetőségek halmazát szűkítenem. Az említett kísérletek mellett, azoktól függetlenül, megvizsgáltam, hogy amennyiben ugyanazt a mintát OP-S mintaelőkészítéssel is kezeljük az elektrokémiai impedancia spektroszkópiás eljárás előtt, mennyire fognak eltérni a mért spektrumok az OP-S nélküli mintaelőkészítéshez képest.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.