Ólommentes forraszötvözetek korróziós vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint Károly
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatom célja megvizsgálni az elektronikai iparban alkalmazott mikro-ötvözött ólommentes forraszötvözetek néhány típusát (99Sn-0,3Ag-0,7Cu-0,05Ni (SACxPlus0307) 98,4Sn-0,8Ag-0,7Cu-0,1Bi (SACx0807), 98,5Sn-0,8Ag-0,7Cu-0,05Ni (SACxPlus0807) 90,95Sn-3,8Ag-0,7Cu-3Bi-1,4Sb-0,15Ni (InnoLot) és referenciaként alkalmazott 96,5Sn-3Ag-0,5Cu (SAC305) korróziós viselkedését. Az elektrokémiai méréseket egy három elektródos (munkaelektród, Pt ellenelektród és kalomel referencia elektród) cellában a tengervíz sótartalmával megegyező 3,5 tömeg %-os nátrium-klorid oldatban végeztem. A minták (forraszötvözetek) korróziós tulajdonságait vizsgáltam nyitott áramköri potenciál (OCP) és potenciodinamikus polarizációs mérésekkel. Utóbbit, különböző potenciálváltoztatási sebességek (30, 60 és 300 mV/perc) mellett végeztem. A mérések mindkét esetben 25°C-on és légköri nyomáson történtek. A kísérletekhez forrasztömböket öntöttem ki forraszpasztákból, és ezek felületét minden mérés előtt és után políroztam, tisztítottam. A potenciodinamikus polarizációs görbékről leolvastam a korrózióra jellemző kritikus potenciál és áramsűrűség értékeket valamint a passzív tartományra jellemző áramsűrűségeket. Ez utóbbi alapján rangsoroltam a különböző összetételű ötvözeteket. A mikro-ötvözött mintákat figyelembe véve 300 mV/perc potenciál-változtatási sebesség mellett a passzív tartományban a legnagyobb áramsűrűséget az InnoLot, míg a legkisebbet a SACxPlus0307 mintán mértem. Ugyanezek az adatok 60 és 30 mV/perc mellett annyiban tértek el, hogy a legkisebb passzívációs áramsűrűséget a SACxPlus0807 minta mutatta. A Tafel-egyenletből számolt korróziós sebesség értékek valamennyi potenciál-változtatási sebességen az InnoLot relatíve nagyobb korróziós sebességét, vagyis gyorsabb „fogyását” mutatták a többi mikro-ötvözött forraszhoz képest. A 300 mV/perc potenciál-változtatási sebességgel mért minták felületét pásztázó elektron mikroszkóppal is megvizsgáltam annak érdekében, hogy megfigyelhessem, milyen morfológiai változásokat eredményez a korrózió a minták felületén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.