Ólommentes forraszötvözetek terheléses nedvesmeleg-állósági vizsgálata NaCl szennyező esetén

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint Károly
Elektronikai Technológia Tanszék

Az elektrokémiai migráció egy olyan zárlatképződési mechanizmus, amely adott vezető – szigetelő - vezető (pl.: fésűs) struktúrákon jöhet létre felületi nedvesség (pl.: páralecsapódás) mellett. A feszültség alatt álló vezető – szigetelő rajzolaton a nedvesség jelenlétében elindul a fémek ionos oldódása, ami a fémszálak (dendritek) növekedését okozza egészen a zárlat kialakulásáig. Migrációs vizsgálataim során NaCl vizes oldatot alkalmaztam elektrolitként. Az elkészített oldat koncentrációja megegyezett a tengervíz átlagos NaCl tartalmával (3,5 wt%). Vizsgálati módszerként harmatpont tesztet (környezetállósági vizsgálatot) végeztem klímakamrában különböző ólommentes forraszötvözeteken (CVP-390, OM338T, Innolot), majd SEM-EDS (pásztázó elektronmikroszkóp – energia diszperzív spektroszkópia) analízis következett. Az elektrokémiai migrációs mechanizmus további vizsgálatát a minták felületének optikai mikroszkópos elemzésével is végeztem. A harmatpont teszt eredményeinek összegzése után felállítottam egy migrációs sorrendet. A mérési eredmények megbízhatóságának növelése céljából minden mintából legalább 10-10 mérést végezve jutottam a következtetéseimhez, ezzel is csökkentve az esetleges hibák befolyásoló hatását.

A forraszötvözetek migrációjának vizsgálatát az eddigi DC gerjesztés mellett váltakozó feszültségű (AC) gerjesztéssel (különböző frekvenciájú négyszögjelekkel) is elvégeztem. A különböző frekvenciák vizsgálatához kisebb mintaszámot használtam az időbeli korlátoltság miatt, de az egyes frekvenciákra így is meghatározható az átlagos meghibásodási idő. Ezt követően vontam le a következtetéseket a forraszötvözetek egyen- és váltakozó feszültségű viselkedését tekintve elektrokémiai migrációs szempontból. A mérések tapasztalatai alapján a legkisebb meghibásodási időket a CVP-390 forrasz produkálta, ezt követte közel azonos átlagos időkkel az Innolot és az OM338T jelű forraszötvözet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.