Ontológia alapú adat- és szolgáltatásbiztonságtervezés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az adat- és szolgáltatásbiztonság alapvető fontosságú minden számítógépes rendszerben. Naponta jelennek meg új sérülékenységek és támadásfajták, így a létező védekezési módszerek vizsgálata és új védelmek kialakítása nagy jelentőséggel bír. Valódi rendszerek helyett gyakran azok modelljét használjuk ebben a folyamatban. Jelen diplomaterv ontológiákon alapuló modellek használatát mutatja be adat- és szolgáltatásbiztonság vizsgálatához és tervezéséhez. Az ontológiákat elsősorban a kifejező képességük teszi erőssé. A kifejező képességük azért erős, mert a következtetőgépek által belőlük kinyert következtetések logikailag igazak. Tervezési oldalról nézve, ha a vizsgált rendszer ontológiai modellje és a bemenetek adottak, a kimenet bizonyos tulajdonságai kiszámíthatók. A vizsgálat szempontjából tekintve, ha a rendszer és a kimenet ismert, a bemenetről lehet következtetéseket levonni. Modellezési oldalról az ismert bemenetre adott, megfigyelt válasz felhasználható a modell finomításához. Ami ennél is fontosabb, hogy a modell belső működése feltárja a hiba- és hatásláncolatot. Ez az terjedési út az input ismeretében értékes információt nyújt a különböző bemenetek várható hatásairól.

A diplomaterv ontológiai modelleken alapuló megoldásokat mutat be informatikai rendszerek biztonsági szempontból történő értékeléséhez. A kiértékelést következtetőgép végzi. Ebből kiindulva kerülnek numerikus kiszámításra a hatások és költségek. Ez utóbbi számítás már konvencionális programozási módszerekkel történik, mert az ontológia és a következtetőgép meglehetősen limitált aritmetikai képességekkel rendelkezik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.