Ontológiai tudásbázis tudásintenzív algoritmusok leirására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tudásintenzív algoritmusok alkalmazására épülő, autonóm módon működő, robusztus és kooperatív elosztott rendszerek tervezésének egy kulcsfontosságú lépése a megfelelő algoritmus(ok) megválasztása. A technológiai fejlődésnek köszönhetően az ilyen rendszerek alkalmazhatósága egyre több területre terjed ki. A szóba jöhető feladatok és környezetek körének bővülésével együtt felmerül a rendszerek tervezéséhez, teszteléséhez és validálásához használható általános módszertan és eszközkészlet kidolgozásának kérdése. Egy ilyen eszközkészletnek a feladat követelményeinek leginkább megfelelő algoritmus megválasztásához segítséget nyújtó döntéstámogató rendszer is részét kell képezze. Ennek a rendszernek a működéséhez pedig elengedhetetlen egy tudásbázis, aminek a segítségével leírható a tudásintenzív algoritmusok hatékonysága különböző feladatok és környezetek esetén. Ez a dolgozat rövid áttekintést nyújt a témáról az R3-COP európai projekthez kapcsolódóan, mely pontosan a szóban forgó eszközkészlet és módszertan kidolgozását tűzte ki célul. A dolgozatban bemutatásra kerül egy részletes javaslat arra, hogyan lehetne elképzelni a döntéstámogató eszköz mögött lévő ontológiát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.