Optikai adóáramkörök tervezése látható fénnyel történő kommunikációhoz

OData támogatás
Konzulens:
Fekete Gábor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az alábbiakban áttekintem a látható fénnyel történő kommunikáció (VLC – Visible Light Communication) használatának előnyeit, továbbá megemlítek néhány lehetséges jövőbeli alkalmazást. Emellett részletesen kitérek a manapság rendelkezésre álló fényforrások (mint például az izzók és fénycsövek), valamint a látható fény kommunikációban használatos LED-ek tulajdonságainak összehasonlítására, ill. sorra veszem a LED-ek azon jellemzőit, melyek alátámasztani igyekeznek a tényt, miszerint a jövőben e fényt emittáló diódák meghatározó szerepet töltenek majd be mind a kommunikáció, mind a világítás terén.

Ezt követően röviden áttekintem a látható fény eddig felfedezett káros hatásait az élő szervezetekre nézve. Ezek a veszélyes hatások származhatnak a különböző fényt kibocsátó eszközökből is, hiszen célunk, hogy a fényforrásokkal a Nap sugárzó hatását pótoljuk. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy e mesterséges fényforrások a Nap fényétől eltérő hullámhosszakon is bocsátanak ki jelentős intenzitású elektromágneses sugárzást, melyek az élő szervezetekre nézve károsak lehetnek. Ennek megerősítésére megemlítek néhány idevágó kísérleti eredményt.

Ezután rátérek az áramkör-tervezési feladatra, melynek során a feladatom egy olyan adóáramkör megtervezése, mely különböző modulációs eljárások használatával (pl.: intenzitás moduláció, OOK – On-Off Keying) képes egy teljesítmény LED villogtatására. A LED moduláló (információt hordozó) jelét egy jelgenerátor szolgáltatja. Fontos megjegyezni, hogy a különböző áramköri elemek, mint például a tranzisztorok, torzító, csillapító hatást gyakorolnak az átvitelre a valóságban, továbbá a terjedő jel zajosodása sem hagyható figyelmen kívül.

A célom tehát az, hogy megvizsgáljam, hogy az optikai detektorral vett jel, mennyire tér el a moduláló jeltől, majd a kapott eredményekre támaszkodva következtetéseket vonjak le a látható fényes kommunikáció gyakorlati alkalmazhatóságára vonatkozólag.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.