Optikai hálózatok energiahatékonyságának növelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Összefoglaló

Napjainkban a „green IT”, azaz a zöld infokommunikáció nagyon aktuális téma, hiszen a gazdasági élet fő területein is cél az energiatakarékosság, a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése és ezzel együtt az energiafogyasztás minimalizálása. Az információs és kommunikációs rendszerek teljes energiafelhasználása mára már meghaladta a közúti közlekedését. Az IT kiadások egytizedét jelenleg az energiaszámlák teszik ki, és előrejelzések szerint ez hamarosan a felét is elérheti. [1] Mindezeknek természetesen megvan a környezetre gyakorolta komoly hatása is: kutatások szerint az infokommunikációs szektor felelős a teljes CO2 kibocsátás 2%-áért, ami összehasonlításképpen megfelel a világ légiközlekedésének CO2 kibocsátásával. [2], [4]

Dolgozatomban megvizsgálom a többrétegű hálózatok teljesítményének alakulását különböző szempontok figyelembe vételével. Megmutatom, hogy a gerinchálózatokban sem a tisztán optikai, sem a tisztán elektronikus eszközhasználat nem eredményez hatékony megoldást a költséges energiafelhasználás problémájára. Ezt a gondolatot egy többrétegű hálózatot modellező, ún. hullámhossz-gráfon [3] végzett szimulációs eredményekkel támasztom alá, ahol az útvonalválasztás révén érhető el az energiafogyasztás csökkentése. Elkészítettem egy egyszerűsített költségfüggvényt az útvonal-választási szempontok figyelembe vételével. Az eredményből kitűnik, hogy a két technológia kombinációja révén megállapítható az energiafogyasztás minimuma. Sikerült megvalósítani egy olyan forgalomfüggő adaptív súlyozást, amellyel a legjobb eredményt tudtuk elérni a hálózati erőforrások felhasználásában. Vizsgáltuk annak a lehetőségét és feltételeit, hogy a nem terhelt csomópontok lekapcsolhatók legyenek.

A közeljövőben tervezem további energiafelhasználást csökkentő módszerek, mint például a szelektív kapcsolás [2] vizsgálatát és a hullámhossz-gráfra való adaptálását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.