Optimális üzem becslése virtuális erőmű gépegységei számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia nélkülözhetetlenné vált a mai világban, a nap bármely szakában elérhetővé kell tenni. Speciális tulajdonságokkal bír, melyeket figyelembe véve kell biztosítani, hogy eljusson a termelőtől a fogyasztóig. Egy rendkívül komplex hálózaton áramlik, melynek folyamatos karbantartása és fejlesztése szükséges az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. A villamosenergia-rendszer szereplői a saját feladataiknak, hatáskörüknek megfelelően járulnak hozzá a rendszer zavartalan működéséhez.

A liberális villamosenergia-piac előtt egy szabályozott piac volt érvényben, melyben az ellátásbiztonság volt az elsődleges. Az átviteli engedélyes köteles volt átvenni a termelőktől az energiát, az elosztók pedig kötelesek voltak eljuttatni azt a fogyasztóhoz. A villamosenergia-piac liberalizációjának első lépéseként megnyílt a versenypiac a nem lakossági fogyasztók számára, megválaszthatták a villamosenergia-beszerzésének módját. Ezzel egy kettős piac alakult ki. A piacnyitás következő lépésében a lakossági fogyasztók számára is elérhetővé vált a versenypiac. Ekkor felváltotta az egyetemes szolgáltatás a közüzemi ellátást.

A villamosenergia-termelés és fogyasztás egyensúlya minden időpillanatban elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Ennek érdekében a rendszerirányító rendszerszintű szolgáltatások keretein belül megfelelő intézkedéseket tesz. Ennek keretein belül teljesítmény tartalékokat köt le az estleges menetrendtől való eltérések kiegyenlítése érdekében, valamint a nem várt hibák kiküszöböléséért.

A virtuális erőművek több decentralizáltan elhelyezkedő különböző típusú önként társult kiserőművek, felhasználók, tározós rendszerek összefogását, irányítását valósítják meg, függetlenül a felhasznált energiaforrások fajtájától. Általában kis beépített teljesítményűek. Egy egységként kezelhető az egyes kiserőművek által termelt villamos energia összege, így az összevont kapacitások lehetővé teszik, hogy részt vegyenek a villamos energia szabályozási piacon, ezáltal az üzemeltetők nagyobb bevételre tehetnek szert. A kiserőműveket egy szabályozóközpontból irányítják és egy adott stratégia alapján határozzák meg a teljesítményüket.

A diplomamunkám keretein belül a cél az volt, hogy becslést adjak az optimális üzemre egy virtuális erőmű gépegységei számára. Az erőmű gépegységek gázmotorok, melyek kapcsoltan hőt termelnek. Az optimalizálást MATLAB környezetben valósítottam meg. A becslést ár prognózisok alapján végeztem. Megalkottam egy modellt, amely alkalmas hosszú távra, tetszőleges gépegység számra megtervezni az optimális üzemet. A motorok teljesítményének meghatározási stratégiáját a maximális profit elérése mozgatta. A modell kiegészül egy szabályozási funkcióval, mely alkalmassá teszi parancsjel követésre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.