Orális implantátumok primer stabilitásának számítasa

OData támogatás
Konzulens:
Pammer Dávid Zoltán
Anyagtudomány és Technológia Tanszék

A szakirodalmi kutatás során megismertem az orális implantológia elméleti alapjait, valamint az implantátumok általános geometriai kialakításait, funkcióit és stabilitási típusait. Ismertettem a klinikai gyakorlatban és azon kívül használt stabilitást mérő készülékeket és működési alapelveiket.

Végeselemes analízissel szimuláltam a csontban ébredő feszültségeket és az implantátum primer stabilitását befolyásoló alaktényezőkre megállapítottam egy-egy optimalizált tartományt, melyeken belül a lehető legegyenletesebb a feszültség eloszlása. Az optimalizált paraméterekből kiindulva terveztem egy implantátumot, amit összehasonlítottam feszültségeloszlás szempontjából a piacon kapható implantátumokkal. Kidolgoztam egy módszert, mellyel orális implantátumok primer stabilitását határozhatjuk meg végeselemes szimulációk (FEA) segítségével. A módszer egy biomechanikai jellemző, a mikromobilitás vizsgálatán alapszik, mely nemlineáris összefüggésben áll az implantátum stabilitásának alapvető nemzetközileg is használt mérőszámával, az ISQ-val (Implant Stability Quotient). A mikromobilitás-ISQ kalibrációs görbéket mérések alapján határoztam meg. Az eljárás során kapott stabilitás értékeket összevetettem valós mérésekkel is.

In vitro kísérletként különböző csontosztályú blokkokba ültettem 3-3 egyszerűsített implantátum modellt. A beültetést és további mechanikai vizsgálatokat Instron 5965 típusú szakítógéppel végeztem a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken. Az implantátumok becsavarási nyomaték görbéjét regisztráltam. Ezek után egy egyszerűsített implantátum modellen elvégeztem a végeselemes szimulációkat, az ezzel egyenértékű mechanikai teszteket, valamint Osstell® kézi mérőműszerrel is megmértem az implantátum stabilitását. Összevetettem a kézi mérőműszer által mért adatokat a szimulálásból és mechanikai tesztekből származtatott adatokkal és levontam a következtetéseket.

Javasoltam egy új stabilitás mérő rendszert, mely a mikromobilitás mérésén alapszik és képes ISQ-val egyenértékű stabilitás értéket adni az implantátumra vonatkozóan. A javaslatból készítettem konstrukciós terveket is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.