Összehasonlító OWLS módszer alkalmazása Lab-on-a-Chip eszközben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ender Ferenc
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Szakdolgozatomban egy mikrofluidikai struktúrában lezajló kimosási jelenség vizsgálatának két különböző módszerét mutatom be illetve hasonlítom össze. Dolgozatom első felében a felhasznált irodalom elemzésével bemutatom a napjainkban használatos technológiákat és eljárásokat, valamint az általam használtakat részletesebben ismertetem. Vizsgálataim célja egy kiszélesedő csatornában (jelen esetben egy küvettában) lejátszódó keveredési jelenség lezajlási idejének pontos detektálása. A kimosást mind CCD kamerával felszerelt optikai mikroszkóp, mind optikai hullámvezető szenzorrendszer használatával megvizsgálom. Dolgozatomban ismertetem a kipróbált mérési elrendezéseket és ezek problémáit, valamint bemutatom két működő mérési összeállításon keresztül az optikai detektálás folyamatát. Legvégül összehasonlítom a két módszert, bemutatom a mérések alatt felmerült problémákat, összefoglalom a vizsgálatok során szerzett tapasztalatokat és javaslatot teszek a további kutatási munkára vonatkozóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.