P2P TV alkalmazások forgalmi szűrése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Telek Miklós
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az interneten keresztüli videózás, tévézés egyre nagyobb jelentőséggel bír a médiaterjesztési megoldások között. A dolgozat célja, hogy ismertessem a P2P hálózatokat, azon belül is a P2P-TV megvalósításának különböző lehetőségeit, majd implementáljak egy eljárássorozatot, amellyel a korábban rögzített internetes adatforgalmat tudom felosztani különböző forgalmi osztályokra.

A dolgozat első részében bemutatom a P2P hálózatok céljait, működését, majd a típusait. Különböző szempontok alapján osztályozom a meglévő és a fejlesztés alatt álló rendszereket. Ilyen nézőpont a hálózatok logikai és topológiai felépítése, az elosztási megoldások, a sávszélességigény. Leírást adok az interneten keresztül terjesztett médiatartalmakról, a videókat különböző tulajdonságaik szerint osztályozom.

Az internetes forgalom sokféle különböző alkalmazástól és forrásból ered, többfajta protokollból tevődik össze, melyekről érdemes lenne tudni, hogy milyen típusú adatot tartalmaz, annak érdekében, hogy statisztikai képet kapjunk a forgalom eloszlásáról. Ez azért hasznos, mert ennek birtokában ismerni fogjuk a hálózaton átmenő adatokat, a felhasználók internetes tevékenységét, illetve az újonnan épülő hálózatokat a nagy adatforgalomhoz tudjuk méretezni. Ennek érdekében érdemes forgalomszűrő eljárásokat, alkalmazásokat kidolgozni, amellyel egy korábban rögzített adatforgalmat lehet csoportosítani aszerint, hogy milyen forgalmat szállítottak. A dolgozatban én is egy ilyen szűrő algoritmust valósítok meg. A forgalom rögzítéséhez a NetFlow programot használom, amellyel egy nagy országos internet szolgáltató hálózatának a forgalmát rögzítem. Az elemzéshez felhasználom az AWK nyelv szövegfeldolgozó, szövegmanipuláló lehetőségeit. A vizsgálat végére külön tudom választani a P2P, a nem P2P, a P2P beszéd és az egyéb típusú forgalmat. A kapott adatokat elemzem, diagramokon ábrázolom, illetve következtetéseket vonok le.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.