PCI IP verifikációja UVM alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen szakdolgozat célja, hogy ismertetőt adjon a napjaink nagyteljesítményű digitális rendszereiben még mindig felhasznált PCI párhuzamos rendszerbusz IP modullal történő megvalósításának univerzális verifikációs módszerek (UVM) segítségével történő ellenőrzéséről.

Dolgozatom tárgyalja az UVM fejlődését, a verifikáció lehetséges modelljeit, az általános UVM verifikációs környezet felépítését, továbbá az általános PCI rendszerbusz kialakulásának körülményeit, az Ericsson specifikus implementáció jellegzetességeit, és a standard PCI rendszerbusz felhasznált jeleit. Beszámol az elkészült környezet felépítéséről, az abban szereplő komponensek működéséről és konfigurációjáról, és az IP modul tesztelését kiértékelő lehetőségekről. Valamint bemutatja az IP modul környezethez történő illesztésének követelményeit, a felhasznált stimulációt, az ennek hatására megtapasztalt hibás viselkedés lehetséges okát, és zárásként a környezet továbbfejlesztésének lehetséges irányait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.