PDDL alapú tervkészítő fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Dániel László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dolgozat egy tárgyterület-független egy-ágenses, determinisztikus és teljes megfigyelhetőséget feltételező előrefelé tervkészítő alkalmazás megtervezéséről, megvalósításáról és teszteléséről szól. Az MI (Mesterséges Intelligencia) az intelligens entitások megértésével és létrehozásával foglalkozik, ezen belül a tervkészítés összetett feladatok modellezését és megoldását tárgyalja. A tervkészítés során rendelkezésre állnak alkalmazható cselekvések, amelyeket adott sorrendben végrehajtva elérhető a kívánt cél. Erőforrás-igényes feladatok elvégzésének megtervezésével idő- és költséghatékony módon teljesülhetnek a célok.

A bemeneti probléma-leírások a PDDL (Planning Domain Definition Language) 3.1 egy kijelölt résznyelvének felelnek meg. A \textsc{Pddl} egy (szinte nemzetközi) szabvány egy-ágenses klasszikus tervkészítési problémák leírására. A tervkészítő hibrid, ötvözi az UCT-t (Upper Confidence Bounds for Trees) és az A* keresést, így oldja meg a problémát, ahol a megoldás egy terv, ami lépések sorozata.

A dolgozat bemutatja a tervkészítés elméleti hátterét. A PDDL nyelv összefoglaló áttekintését követően kijelöli a választott résznyelvet, amit a megvalósított tervkészítő alkalmazás képes feldolgozni. Ezt követi a rendszer tervének ismertetése, a rendszer három főbb komponensből áll: parser, builder és tervkereső motor. Funkciójuk a felsorolás sorrendjében: szintaktikai ellenőrzés; szemantikai ellenőrzés illetve adatstruktúrák létrehozása; a megoldási terv előállítása.

A rendszer implementációja Java nyelven történt. A dolgozat összefoglalja a megvalósítás-specifikus döntéseket illetve tartalmaz egy rövid útmutatót a Windows-on JRE (Java SE Runtime Environment) 8-cal működő rendszer használatához.

Ezt követően a tesztelés során a helyes működés ellenőrzése történik. A dolgozatban szerepel az elkészített rendszer és IPC (International Planning Competition) győztes tervkészítő alkalmazások összehasonlítása egyszerű illetve a 2014-es IPC-n szereplő problémákon elért eredmények alapján. Az elvégzett munka összefoglalása után a továbbfejlesztési lehetőségek bemutatásával zárul a dolgozat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.