PDMS alapú mikrofuidikai rendszerek fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomamunkám témája polimer mikrofluidikai rendszerek fejlesztése, azon belül PDMS (polidimetil-sziloxán) alapú, különböző hordozókhoz (pl. üveg, PMMA – polimetil-metakrilát, PI – poliimid, PET – polietilén-tereftalát) kötött csatornarendszerek kialakítása, valamint integritásának tesztelése a csatorna geometriai kialakításának (csatorna/oldalfal alapterület arány) és a csatornarendszerre kapcsolt folyadék nyomásának függvényében.

Munkám magában foglalja a különböző geometriákkal rendelkező csatornarendszerek tervezését, valamint a PDMS alapú mikrofluidikai cellák gyártását 3D nyomtatással előállított öntőformák és többlépéses polimer megmunkálási technológiák felhasználásával. A feladat lényeges részét képezte az előállított PDMS mikrofluidikai cellák bondolása (ragasztóanyag mentes kötése) az említett különböző alapanyagú hordozókhoz (üveg, PET, PMMA, PI), az eltérő bondolási technológiák (pl. oxigén plazmás vagy koronakisüléses felületaktiválás, szilanizáció stb.) optimalizálása, valamint a létrejött kötési erők minősítése lefejtő vizsgálatokkal.

Az üveg hordozóhoz bondolt, különböző csatorna-geometriával rendelkező mikrofluidikai rendszereken integritás vizsgálatokat hajtottam végre, melynek során a csatornarendszerre kapcsolt túlnyomás következtében létrejövő, hordozó-PDMS közötti kötéseket érintő meghibásodásokat minősítettem. Megfigyeltem és bevezető kísérletekkel igazoltam, hogy a csatornarendszerre kapcsolható maximális terhelés (a vártnak megfelelően) függ a csatorna/oldalfal alapterületének arányától. A kidolgozott mérési módszer alkalmas lesz a jövőben további csatornarendszerek integritásának tesztelésére, a mérési eredmények pedig hasznos támpontot jelentenek PDMS alapú mikrofluidikai rendszerek fejlesztéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.