PHP-alapú webalkalmazások automatikus tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az internet széleskörű elterjedésének köszönhetően manapság egyre nagyobb jelentő-séggel bírnak a web alapú alkalmazások. Webes technológiák használata szinte nélkü-lözhetetlen a cégek életében, hisz legtöbbjük rendelkezik saját honlappal, de nagy számmal akadnak olyanok is, akik kizárólag online szolgáltatásokkal foglalkoznak. Az alkalmazások rendelkezésre állása és hibamentes működése létfontosságú a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosításához.

Egy szoftver helyes működésének ellenőrzésére elterjedt módszer a tesztelés. Folyamatosan fejlődő, bővülő webalkalmazások esetén ez kiemelkedően fontos lehet, hisz ilyenkor célszerű ellenőrizni az új, valamint a korábbi funkciók működését és helyességét is.

Tesztelés többféle szinten történhet, kezdve az egységtesztektől, egészen a rendszertesztekig. A tesztek végezhetők emberek által (manuálisan) vagy automatizált módon. Idő és egyéb erőforrások tekintetében sok esetben hatékonyabb megoldást nyújthat az automatikus tesztek bevezetése.

A tesztelés előkészítésében fontos szerepet játszik a tervezés. A tervek definiálják töb-bek között a tesztelendő funkció részleteit, a teszt hatókörét, a lebonyolítás lépéseit, illetve tartalmazzák a teszteseteket, tesztadatokat is.

Munkám során megismertem a PHP alapú webalkalmazások teszteléséhez használatos tesztelési és teszt tervezési módszereket, illetve a különböző tesztelési szinteket. Ezek közül részletesebben foglalkoztam fekete doboz (specifikáció alapú) technikákkal, valamint egység- és felhasználói felület teszteléssel.

Az elméleti ismereteket gyakorlatban is kipróbáltam egy már meglévő, éles alkalmazáson. A tesztelendő szoftver két összetettebb funkciójának ellenőrzéséhez elkészítettem a tesztelési terveket, s ezek alapján egység- és felhasználói felület teszteket implementáltam. A megvalósításhoz PHPUnit keretrendszert és Selenium-ot használtam. A tesztelés által két hibát is sikerült detektálnom a rendszerben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.