PIC mikrokontroller VHDL nyelvű modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hosszú Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Diplomatervemben egy, az iparban is népszerű Microchip gyártmányú mikrokontroller VHDL nyelvű szimulációs modelljével foglalkozom. A tervezés során szempont volt, hogy a referencia áramkörrel való egyezés viselkedési szinten lehetőleg teljes legyen, hogy a tesztelés és a későbbi alkalmazások során a modell kompatibilis legyen a szabványos fejlesztői környezetek által generált konfigurációs fájlokkal.

Az első fejezetben irodalomkutatás alapján ismertetem a mikrokontrollerek általános felépítését és alkalmazási körét. Ezután részletesen bemutatom az általam szimulált egység tulajdonságait és felépítését.

A dolgozat második részében a hardver egységek működését és az általam megírt VHDL nyelvű leírását ismertetem.

A következő fejezetben a különböző szimulációs eljárások és tesztek eredményeit mutatom be. A verifikáció során a hullámforma jelek segítségével tudtam vizsgálni a rendszer regiszter-átvitel szintű viselkedését, majd egyre komplexebb programok futtatásával ellenőriztem a globális működést.

A befejező rész során összefoglalom az idáig elért eredményeket, és vázolom a további fejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.