PLC alapú gázveszélyjelző központ létesítése felületkezelő üzemben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

PLC alapú gázveszély jelző központ létesítése felületkezelő üzemben

Napjainkban egyre fontosabb, hogy az üzemekben dolgozó személyzet megfelelő védelemmel legyen ellátva és a munkájuk során minél kevesebb veszélynek legyenek kitéve. Az egyik ilyen típusú veszély az ember számára mérgező gázok melyek a termelés során, mint melléktermék vagy, mint alapanyag vannak jelen. Fontos feladat ezeknek a gázoknak a folyamatos mérése, megfigyelése és ha egyes határértékeket meghaladnak akkor az azonnali reagálás, szellőztetéssel, hang és fényhatású jelzésekkel. Ehhez mérésadatgyűjtő rendszert kell kiépíteni, melynek jellemzője, hogy távoli helyeken mért értékeket egy központi egységbe kell juttatni, ahol ellenőrizni kell, hogy a mért értékek ne haladják meg a jogszabályban vagy a szabványban előírt egészségügyi határértékeket. A mért értékeket el kell tárolni, mert később is szükség lehet az ellenőrzésük.

A szakdolgozatom feladata egy olyan gázveszély jelző központ létesítése, mely folyamatosan méri és a mért adatokat tárolja egyes gázok esetében és, ha valamelyik átlépi a rá vonatkozó határértéket, akkor az emberek számára hang és fényjelzéssel jelzi, hogy az üzem területén veszély áll fenn. A felügyeletre azért van szükség, mert a felületkezelő üzemben gyártás során az ember számára veszélyes gázok keletkeznek, melyek színtelenek és szagtalanok ezért az emberek nem vennék észre, ha a gáz koncentrációja eléri a számukra veszélyes szintet.

A feladat megoldásának első lépéseként meg kell ismerni az üzemben keletkező gázokat, tulajdonságaikat, hogy miért és hogyan jelentenek veszélyt az emberekre. Ezen gázokat közvetlenül vagy közvetetten lehet mérni ezért meg kell ismerni, hogy egy adott gáz esetében milyen mérési módszerek léteznek, mely távadókkal lehet meghatározni az egyes gázok levegőben található koncentrációját és ezen távadók milyen működési elvek szerint működnek, milyen adatokat lehet belőlük kinyerni. Az ide vonatkozó jogszabályok ismerete elengedhetetlen, mert emberéletek függnek a rendszertől.

Következő lépés az egész rendszer megismerése, a mért adatok feldolgozásának módja, a feldolgozott információkból elemzés készítése melyből le kell vonni a helyes következtetéseket és ezek alapján meg kell valósítani a megfelelő beavatkozást. Ehhez meg kell ismerni az üzem felépítését, meg kell határozni, hogy hol legyenek kialakítva a mérési pontok és hol legyenek az egyes vészjelzők, hogy mindenki számára jól látható és hallható legyen a veszély fennállása.

A rendszerek felépítésének megismerése után meg kell valósítani a rendszer vezérlését SIEMENS TIA portal környezetben. Ez egyrészt a mért adatok feldolgozását és tárolását jelenti valamint kijelzőkön vagy HMI felületeken keresztüli kommunikációt az üzem területén tartózkodó kezelőkkel.

Végezetül a rendszer tesztelni kell a valós környezetben és meg kell győződni arról, hogy az elvárásoknak és a céloknak megfelelően működik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.