POI algoritmus fejlesztése PET detektormodulokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az orvosi diagnosztikai eljárások körében nagy jelentőségűek a non-invazív, vagyis a sebészeti beavatkozást nem igénylő vizsgálati módszerek. Egy ilyen képalkotó eljárás a nukleáris medicina területéhez tartozó pozitron emissziós tomográfia (PET). A módszer segítségével a vizsgált szervezet funkcionális állapotáról nyerhetünk információt 2-, ill. 3 dimenziós ábrák formájában. A PET hatékonyan alkalmazható különféle megbetegedések és elváltozások korai stádiumban történő kimutatására, többek között az onkológiában, neurológiában és kardiológiában.

A működés elve az, hogy a vizsgált szervezetbe egy radioaktív izotópot tartalmazó kémiai anyagot juttatunk. Az anyag bomlása során létrejövő reakciókban keletkező részecskék (itt: pozitronok) érzékelésével feltérképezhető az anyag szervezetbeli eloszlása, mely jellemzi a szervezet fiziológiai folyamatait.

A fenti folyamatban jelentős szerepet tölt be a bomlások hatására a szervezetben keletkező gamma-fotonok érzékelésére szolgáló detektor egység. A képalkotó eljárás során azt kell annak a meghatározni, hogy ezek a gamma-fotonok hol nyelődtek el a detektor egységben (point of interest, POI). Ezt a detektoregységek kimeneti jeleiből lehet meghatározni.

A jelen dolgozat célja az, hogy elemezze a POI meghatározását lehetővé tevő módszereket adott detektor-felépítés és rendszerparaméterek esetére, az elemzés eredményeképpen ajánlást tegyen egy hatékony megoldásra, valamint megvalósítsa annak FPGA alapú implementációját.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.